Kompletní Obchodní zákoník v aktuálním znění zde :

www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-513-1991-sb-obchodni-zakonik/cele-zneni/